Preskocit navigáciu

Úradná tabuľa


Dátum Názov Stiahnuť
06.08.2013 Oznámenie o ukončení zmluvy na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania bufetov č. ÚŠZV-150/5-4/2013 dohodou k 15.8.2013 [] Oznámenie o ukončení zmluvy na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania bufetov č. ÚŠZV-150/5-4/2013 dohodou k 15.8.2013 [] ()
08.08.2013 Oznámenie o vyhlásení ponukového konania č. 3/2013 na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania bufetov. [pdf] Oznámenie o vyhlásení  ponukového konania č. 3/2013 na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania bufetov. [pdf] (91.34 kB)
28.10.2013 PK č. 3/2013 bolo ukončené uztvorením zmluvy č. ÚŠZV – 150/5-5/2013-Nzp s úspešným uchádzačom Jánom Korčokom, [] PK č. 3/2013 bolo ukončené uztvorením zmluvy č. ÚŠZV – 150/5-5/2013-Nzp s úspešným uchádzačom Jánom Korčokom, [] ()
04.02.2014 Obchodná verejná súťaž na výber odberateľa neupotrebiteľného hnuteľného majetku štátu v správe Centra výcviku Lešť [pdf] Obchodná verejná súťaž na  výber odberateľa neupotrebiteľného hnuteľného majetku štátu v správe  Centra výcviku Lešť [pdf] (133.38 kB)
19.02.2014 Ponuka č.1/2014 na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve štátu [pdf] Ponuka č.1/2014 na prenájom nebytových  priestorov vo vlastníctve štátu [pdf] (98.75 kB)
19.02.2014 Ponuka č.2/2014 na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve štátu. [pdf] Ponuka č.2/2014 na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve štátu. [pdf] (173.07 kB)
25.04.2014 Ponuka č. 3/2014 na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve štátu [pdf] Ponuka č. 3/2014 na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve štátu [pdf] (92.19 kB)
09.05.2014 Ponuka č. 4/2014 na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve štátu [pdf] Ponuka č. 4/2014 na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve štátu [pdf] (165.12 kB)
05.06.2014 Informácia – Ponukové konania č.1/2014 a č. 2/2014 o prenechaní nebytových priestorov - bufet 1 a bufet 2 do nájmu z 19.2.2014 boli vyhodnotené v súlade s podmienkami. Ponúkaný majetok bol prenechaný do nájmu v plnom rozsahu. [] Informácia  – Ponukové konania č.1/2014 a č. 2/2014  o prenechaní nebytových priestorov - bufet 1 a bufet 2 do nájmu z 19.2.2014 boli vyhodnotené v súlade s podmienkami. Ponúkaný majetok bol prenechaný do nájmu v plnom rozsahu. [] ()
29.05.2015 Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastnítve štátu [pdf] Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastnítve štátu  [pdf] (172.9 kB)
18.12.2017 Oznámenie o vyhlásení elektronických aukciách s lehotou predkladania ponúk do 15.01.2018 [pdf] Oznámenie o vyhlásení elektronických aukciách s lehotou predkladania ponúk do 15.01.2018 [pdf] (115.13 kB)
<<1 2

Skočiť na menu
Share