Preskocit navigáciu

Poverený riadením Odboru špeciálneho výcviku


mjr. Ing. Igor LIŠANÍK

Poverený riadením Odboru špeciálneho výcviku mjr. Ing. Igor LIŠANÍK
 
Narodil sa 14. októbra 1976.
 
Vzdelanie
1997 – 2002                           Vojenská akadémia, fakulta Pozemného vojska, Liptovský
                                                  Mikuláš, MVS radiačná,chemická a biologická obrana
1991 – 1995                           SOU chemické, Humenné, Chemik operátor
 
Vykonávané funkcie
1997 – 1997                           Jas-elmont s.r.o. Snina – robotník
2002 – 2006                           ZVR roty RCHBO, prápor RCHBO
2006 – 2007                           náčelník skupiny analytickej a informačnej skupiny strediska
                                                  RCHBO, prápor RCHBO
2008 – 2011                           náčelní vnútorného riadenia, vnútorné oddelenie, prápor RCHBO
2011 – 2015                           veliteľ roty RCHBPS, prápor RCHBO CV Lešť
2015 – 2015                           starší dôstojník, odbor špeciálneho výcviku CV Lešť
2015 – 2017                           vedúci starší dôstojník, odbor špeciálneho výcviku CV Lešť
2017 –                                     poverený riadením Odboru špeciálneho výcviku CV Lešť 
                                                    
Národné kurzy
2002 - 2016                            kurzy vojenského praktického lezenia organizované OS SR
2016                                         Inštruktor horolezectva, Horolezecká škola JAMES, Osvedčenie č. : 199-1/2016 
2011                                         Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš, Základný veliteľsko-štábny kurz
2012                                         Kurz anglického jazyka SLP-1
 
Zahraničné kurzy
                                                 
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – SLP-1
Ruský jazyk – základy
 
 
ODBOR ŠPECIÁLNEHO VÝCVIKU
Predmetom činnosti OdŠV je vykonávanie a zabezpečovanie špeciálneho výcviku (špeciálnej prípravy) podľa požiadaviek zložiek MO SR, jednotiek OS SR (predovšetkým špeciálnych jednotiek OS SR) a špeciálnych jednotiek výkonných zložiek bezpečnostného systému Slovenskej republiky.
Špeciálny výcvik sa vykonáva formou kvalifikačných, účelových, resp. kombinovaných kurzov.

Skočiť na menu
Share